Проектот E4E@мк е фасилитатор помеѓу образовните институции и приватниот сектор со цел младите да стекнат вештини кои се барани на пазарот и полесно да дојдат до вработување.

Пазарно-ориентирано средно стручно образование

Го менуваме начинот на кој учениците стекнуваат работни вештини! Ја зголемуваме вклученоста на работодавачите во средното стручно преку дуалното образование и поддржуваме процеси за зголемен квалитет, со цел младите да бидат соодветно подготвени за пазарот на трудот.

Приватниот сектор инвестира во квалитетно образование

Најдобро се учи на работното место! Во соработка со приватниот сектор заеднички инвестираме во подобрување на знаењата, вештините и компетенциите кои се стекнуваат на работното место.

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Previous slide
Next slide

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk) е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се имплементира од страна на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија, Македонскиот центар за граѓанско образование и Стопанската комора на Македонија. Главната цел на проектот е да придонесе кон подостоинствено вработување на младите (15 – 29 години), вклучително и на ранливите групи, на социјално-инклузивен и одржлив начин.

Од 1992 година наваму, Швајцарија ги поддржува процесите на транзиција во Северна Македонија. Оваа соработка се темели врз швајцарската традиција на солидарност и одговорност, и ја отсликува важноста што им ја посветува Швајцарија на стабилноста и просперитетот на Западниот Балкан. Денес, Швајцарија е меѓу најголемите билатерални партнери за соработка на Северна Македонија, овозможувајќи финансиска поддршка од 69 милиони евра за периодот 2017 – 2020 година. Швајцарската програма за соработка е фокусирана на три приоритетни области: демократско владеење, вработување и економски развој и инфраструктура и животна средина. За повеќе информации, посетете ја веб страната www.eda.admin.ch/north-macedonia и Facebook страната: https://www.facebook.com/SwissEmbassySkopje/.