Author: E4E@MK

Search
Огласи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СОВЕТНИК ЗА КОМУНИКАЦИИ

Хелветас Северна Македонија вработува Советник за комуникации (100%) на проектот Образование за вработување во Северна Македонија. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо во кое изразуваат

More »
Огласи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СОВЕТНИК ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Хелветас Северна Македонија вработува Советник за стручно образование и обука (100%) на проектот Образование за вработување во Северна Македонија. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо

More »
Огласи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ЗАМЕНИК ТИМ ЛИДЕР И КООРДИНАТОР ЗА РАЗВОЈ НА ПОРТФОЛИО

Хелветас Северна Македонија вработува Заменик тим лидер на проектот Образование за вработување во Северна Македонија (80%) и координатор за развој на портфолио на Хелветас (20%).

More »
Најнови вести

Од национално на локално ниво – трансфер на социјалниот дијалог и кампања – “Учи паметно, работи стручно“

Стапката на невработеност кај младите во Република Северна Македонија е висока, додека од друга страна на компаниите им недостасуваат квалификувани работници. Домашните и странските компании

More »
Најнови вести

Втора фаза од реформите за унапредување на системот за развој на стручни вештини – Е4Е@мк

Подобрувањето на квалитетот на стручното образование и обука во Република Северна Македонија преку дополнително проширување на концептот на учење преку работа во компании ќе биде

More »
Огласи

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА МОНИТОРИНГ И МЕРЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк) вработува Специјалист за Мониторинг и Мерење на Резултати. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо во кое изразуваат

More »
Најнови вести

Работни средби за трансфер на „Учи паметно работи стручно“ на локално ниво

Преку работилници за трансфер на „Учи паметно работи стручно“ на локално ниво, општините од Република Северна Македонија ги превземаат следните чекори за унапредување на дуалниот

More »
Најнови вести

#SWISSSKILLS 2022 – Најголемиот шампионат на професии во Швајцарија и пошироко

Photo Credits by #SwissSkills2022 SwissSkills е натпреварувачки шампионат за професии во Швајцарија што им овозможува на младите професионалци да учествуваат на меѓународни натпревари. Настанот ги

More »
Најнови вести

Пристап до мерките за вработување и намалување на младинската невработеност

Потреба од измени во законската регулатива за подобри образовни политики Клубот за младински прашања и политики на Собранието на Република Северна Македонија ја реализираше средбата

More »