БЛОГ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk) изработува и објавува авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи. Текстовите обработуваат теми поврзани со формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива која е надлежна за овие области. Во оваа секција, проектот E4E@mk објавува авторски мислења кои го промовираат формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива. Целта на оваа активност е да се овозможи платформа за јавни дебати и дискусии како и иницијативи кои би воделе кон позитивни промени во формалното и неформалното стручно образование и обука.

Авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи од наведените области се објавуваат со претходна писмена согласност од страна на авторот/изворот на објавата.

Дуално образование – билет до посакуваната кариера

Давид Калимановски, учeник од трета година во АСУЦ „Боро Петрушевски“, совршено го балансира типичниот средношколски живот со практичниот пристап кон градење на неговата иднина. Петочните

Прочитајте повеќе »

САМО ШТО ЗАПОЧНАВМЕ: ДА СЕ РАЗБЕРЕ ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА „РЕГИОНАЛЕН“ ИНКЛУЗИВЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ОД: Зенебе Б. Урагучи, Леа Шлаку, Александра Јагиело, Александар Гогобериџе, Сабин Селими, Муамер Никшиќ – 14 септември 2020 г. Во партнерство со Шведската агенција за

Прочитајте повеќе »

Како можеме да ја искористиме моќта на заедниците од дијаспората за да им се помогне на лицата со попреченост?

ОД: МИТКО ПИШТОЛОВ И НАДИРЕ СЕЛИМИ, 17 АВГУСТ, 2020 ГОДИНА Организациите кои работат во името и за потребите на лицата со попреченост најчесто се осамени

Прочитајте повеќе »

Надминување на предрасудите за попреченост со топла шолја кафе

Угостителските обуки за лица со попреченост се дел од активностите на швајцарскиот проект „Образование за вработување во Северна Македонија“. Триесет лица беа обучени да станат

Прочитајте повеќе »

Добри практики на швајцарскиот модел на стручно образование и обука

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »

Дуално образование – билет до посакуваната кариера

Давид Калимановски, учeник од трета година во АСУЦ „Боро Петрушевски“, совршено го балансира типичниот средношколски живот со практичниот пристап кон градење на неговата иднина. Петочните

Прочитајте повеќе »

САМО ШТО ЗАПОЧНАВМЕ: ДА СЕ РАЗБЕРЕ ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА „РЕГИОНАЛЕН“ ИНКЛУЗИВЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ОД: Зенебе Б. Урагучи, Леа Шлаку, Александра Јагиело, Александар Гогобериџе, Сабин Селими, Муамер Никшиќ – 14 септември 2020 г. Во партнерство со Шведската агенција за

Прочитајте повеќе »

Како можеме да ја искористиме моќта на заедниците од дијаспората за да им се помогне на лицата со попреченост?

ОД: МИТКО ПИШТОЛОВ И НАДИРЕ СЕЛИМИ, 17 АВГУСТ, 2020 ГОДИНА Организациите кои работат во името и за потребите на лицата со попреченост најчесто се осамени

Прочитајте повеќе »

Надминување на предрасудите за попреченост со топла шолја кафе

Угостителските обуки за лица со попреченост се дел од активностите на швајцарскиот проект „Образование за вработување во Северна Македонија“. Триесет лица беа обучени да станат

Прочитајте повеќе »

Добри практики на швајцарскиот модел на стручно образование и обука

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »