БЛОГ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk) изработува и објавува авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи. Текстовите обработуваат теми поврзани со формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива која е надлежна за овие области. Во оваа секција, проектот E4E@mk објавува авторски мислења кои го промовираат формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива. Целта на оваа активност е да се овозможи платформа за јавни дебати и дискусии како и иницијативи кои би воделе кон позитивни промени во формалното и неформалното стручно образование и обука.

Авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи од наведените области се објавуваат со претходна писмена согласност од страна на авторот/изворот на објавата.