Единица за Управување со Проектот

Курт Витрих

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Тим лидер

Влатко Алексовски

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Национален менаџер | Заменик тим лидер

Борис Тримчев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Раководител за приватен сектор

Ивана Георгиевска

Претставник на ХЕЛВЕТАС | Раководител за стручно образование и обука

Биљана Величковска

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Национален менаџер за финансии

Орхан Цека

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Специјалист за стратегија, мониторинг и мерење на резултати

Александра Сиљановска

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Советник за комуникации

Ирена Милков

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Советник за стручно образование и обука

Александра Илкова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Правен и финансиски соработник

Мартин Стошиќ

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Менаџер на канцеларија

Бакија Шаќировски

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Офицер за логистика

Даниела Златаноски

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Административен асистент