Единица за Управување со Проектот

Курт Витрих

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Тим лидер

Борис Тримчев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Раководител за приватен сектор

Ивана Георгиевска

Претставник на МЦГО | Раководител за стручно образование и обука

Маја Лостова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Национален менаџер за финансии

Орхан Цека

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Специјалист за стратегија, мониторинг и мерење на резултати

Митко Пиштолов

Претставник на МЦГО | Советник за комуникации

Филип Илиев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Советник за стручно образование и обука

Александра Илкова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Правен и финансиски соработник

Мартин Стошиќ

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Менаџер на канцеларија

Бакија Шакировски

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Офицер за логистика

Даниела Стојанова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Административен асистент