Феријална практика – подготовки за пилотирање

Феријална практика – подготовки за пилотирање

Работодавачите и наставници од средни стручни училишта учествуваа на ориентациона средба за пилотирање на феријалната практика. Се дискутираа обврските на учесниците и беа изработени планови за феријална практика.

E4E@mk продолжува со поддршка на стручното образование и ги доближува младите до работодавачите.