ОГЛАСИ

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СОВЕТНИК ЗА КОМУНИКАЦИИ

Хелветас Северна Македонија вработува Советник за комуникации (100%) на проектот Образование за вработување во Северна Македонија. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо во кое изразуваат

Прочитајте повеќе »

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СОВЕТНИК ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Хелветас Северна Македонија вработува Советник за стручно образование и обука (100%) на проектот Образование за вработување во Северна Македонија. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо

Прочитајте повеќе »

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ЗАМЕНИК ТИМ ЛИДЕР И КООРДИНАТОР ЗА РАЗВОЈ НА ПОРТФОЛИО

Хелветас Северна Македонија вработува Заменик тим лидер на проектот Образование за вработување во Северна Македонија (80%) и координатор за развој на портфолио на Хелветас (20%).

Прочитајте повеќе »

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА МОНИТОРИНГ И МЕРЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк) вработува Специјалист за Мониторинг и Мерење на Резултати. Заинтересираните кандидати треба да достават писмо во кое изразуваат

Прочитајте повеќе »

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк) вработува административен асистент (50% – скратено работно време). Заинтересираните кандидати треба да достават писмо во кое изразуваат

Прочитајте повеќе »

Повик за предлози

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија објавува повик за доставување предлози од страна на организации со цел заедничко спроведување на активности поврзани со вработување

Прочитајте повеќе »

ОГЛАС за вработување на технички советник за стручно образование и обука

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк) има потреба од вработување на технички советник од областа на средно стручно образование и обука. Заинтересираните кандидати

Прочитајте повеќе »

ВОНРЕДНИ ПРЕДЛОЗИ