Отворен ден – ученици и работодавачи

Отворен ден – ученици и работодавачи

Повеќе од 100 ученици од завршните години од АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје учествуваа во интервјуа кои се спроведоа со работодавачи од машинската, електротехничката и сообраќајната струка. Учениците имаа прилика да слушнат за можностите за вработување и различните занимања кои им се потребни на работодавачите. Заради продлабочување на соработката, училиштето и работодавачите беа потпишани Меморандуми за соработка.

Поддржувајќи вакви настани, проектот E4E@mk придонесува за промоција на стручното образование и ги доближува младите до работодавачите.