Повик за предлози

Повик за предлози

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк), има потреба од изработка на сеопфатен Систем за управување со учење (Learning management System).

Техничката и финансиската понуда треба да бидат доставени најдоцна до 7 јуни 2024 година, во две затворени пликоа со назнака „Tender for Learning Management System” на следната адреса:

Хелветас Швајцарска Интеркооперација Подружница во Скопје
Проект: Образование за вработување во Северна Македонија, Фаза 2
Бул. ВМРО бр. 1
1000 Скопје
, Северна Македонија

Заинтересираните страни можат да поставуваат прашања во врска со повикот на адресата e4equotations@helvetas.org најдоцна до 4 јуни 2024 година, со назнака „Tender for Learning Management System”. Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат јавно објавени на веб страната на Е4Е@мк во продолжение на овој повик.