Работни средби за трансфер на „Учи паметно работи стручно“ на локално ниво

Ве молиме регистрирајте го вашето присуство за соодветниот настан