AMBASADA E ZVICRËS DHE SHA”ALKALOID” NË PARTNERITET REALIZOJNË TRAJINIMIN PËR PUNËSIMIN E KUADRIT TË RI ME ARSIM TË MESËM PROFESIONAL

AMBASADA E ZVICRËS DHE SHA”ALKALOID” NË PARTNERITET REALIZOJNË TRAJINIMIN PËR PUNËSIMIN E KUADRIT TË RI ME ARSIM TË MESËM PROFESIONAL

Edukimi cilësor dhe trajnimi i duhur luajnë rol kryesor në rekrutimin e kuadrit gjatë procesit të punësimit. Përgjegjësia është edhe më e madhe nëse bëhet fjalë për stafin nga fushat profesionale, kandidatët për pozicione në industrinë farmaceutike, të cilët duhet të jenë të përgatitur dhe trajnuar në mënyrë të duhur për sfidat dhe përgjegjësitë që bart ky segment.

Në këtë drejtim, Ambasada e Zvicrës, përmes projektit “Arsimi për Punësim”, në partneritet me SHA “Alkaloid”, me Shkollën e Mesme Mjekësore “Dr. Pançe Karagjozov” dhe Fakultetin e Farmacisë të UKIM, filluan trajnimet për laborantë teknik. Trajnimi do të zhvillohet në përputhje me programin e përshkruar standard për trajnim, por pjesa teorike prej 45 orësh do të realizohet plotësisht në mënyrë virtualie, në platformat e të mësuarit digjital, ndërsa pjesa praktike prej 30 orësh do të zhvillohet në laboratorët e SHA “Alkaloid”.

Projekti “Arsimi për Punësimin” ka për qëllim trajnimin e kandidatëve me arsim të mesëm profesional, nga 18 deri në 29 vjeç, të cilët nuk janë të punësuar. Grupi i parë nga 18 kandidatë të regjistruar filloi me trajnimin teorik më 16 qershor, dhe me atë rast u mbajt një takim virtual i përfaqësuesve të institucioneve partnere, projekteve dhe kompanive.

Ambasadorja Zvicerane, Shkëlqesia e saj Znj. Sibyl Suter Tehada, theksoi se konkurrueshmëria e ekonomisë zvicerane është pjesërisht për shkak të fuqisë punëtore të aftë.

“Zvicra ka një sistem mirë të zhvilluar të arsimit profesional, dhe sektori privat luan një rol kryesor në këtë. Bazuar në përvojën zvicerane, ne besojmë se sistemi arsimor profesional cilësor është i mundur vetëm përmes një partneriteti të fortë me sektorin privat.” tha ajo. Tani jemi duke punuar në Programin Zviceran për Bashkëpunim për periudhën 2021-2024, në të cilin digjitalizimi dhe bashkëpunimi me sektorin privat janë tema veçanërisht të rëndësishme.

Zhivko Mukaetov, Menaxher i Përgjithshëm dhe Kryetar i Bordit të Drejtorëve të SHA “Alkaloid” Shkup, theksoi se ky bashkëpunim është rezultat i koordinimit të ndërsjellë dhe përvojës së projektit E4E të bashkëpunimit zviceran “Helvetas”, si dhe qëllimit të alkaloidit për ngritjen e kompetencave të kandidatëve të shkollave të mesme për punësim në nivelin e kërkuar për kryerjen e pavarur të veprimtarive të laborantëve teknik brenda kompanisë.

“Po fillojmë me grupin e parë me 18 kandidatë, nga gjithsej 30 të parashikuar nga projekti, dhe pas mbarimit të raundit të dytë të trajnimit, 15 prej kandidatëve të rekrutuar do të fillojnë karrierën e tyre në laboratorët e segmentit. Farmaci në Alkaloid, ku pjesën më të madhe të punës do ta kryejnë në mënyrë të pavarur. “Në kuadër të këtij projekti, bashkëpunimi zviceran” Helvetas “siguroi fonde në vlerë prej 500,000 denarë, dhe SHA “Alkaloid” Shkup do të investojë një shtesë prej 3.7 milion denarë nga burimet e veta,” tha Mukaetov. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se bashkëpunimi me profesorët e Fakultetit të Farmacisë në UKIM dhe SHMQSH “Dr. Pance Karagjozov” do të shtohet një vlerë e madhe në këtë proces, duke i falënderuar profesorët për angazhimin e tyre.

“Projekti i Arsimi për Punësim, i cili mbështet këtë veprimtari, është zbatuar nga Organizata Zvicerane për Zhvillim ‘Helvetas’, Oda Ekonomike e Maqedonisë dhe Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, ndërkaq përqendrimi është në përmirësimin e arsimit të mesëm profesional formal dhe joformal dhe trajnimit”, tha z. Kurt Vitrik, udhëheqës i ekipit të projektit.

Profesoresha Maja Saliu, Drejtoreshë e Shkollës së Mesme Mjekësore “Dr. Pançe Karagjozov”, shprehu mirënjohje për përfshirje në zbatimin e trajnimit, e cila çon në rritjen e mundësive të punësimit për të rinjtë, duke mbështetur bashkëpunimin midis politikë bërësve dhe tregut të punës. “Në këtë mënyrë, ne e promovojmë arsimin dhe aftësimin profesional dhe karakteri shoqëror i këtij bashkëpunimi është një shembull i qartë i përpjekjeve tona të përbashkëta për të krijuar kuadër profesional cilësor të gatshëm për punë”, tha drejtoresha Saliu.

Bashkëpunimi midis institucioneve të arsimit të lartë dhe të mesëm, me mbështetjen e kompanive, me sa duket është receta e suksesit. Në atë drejtim, prof. Doktor Svetlana Kulevanova, Dekane e Fakultetit të Farmacisë në Shkup, theksoi rolin kryesor të formimit profesional në përmbushjen e kërkesave të kompanive, veçanërisht kur në realizimin e tyre përfshihen kompani si “Alkaloid”, e cila është udhëheqëse në industrinë farmaceutike. “Projekti ‘Arsimi për Punësimin’ është projekti i parë që jemi të përfshirë ne, dhe që ka të bëjë me arsimim joformal dhe shpresoj se do të jetë sukses i madh,” tha Profesoresha Kulevanova.

Ky bashkëpunim ndërmjet institucioneve në të ardhmen do të thellohet edhe në segmentet e tjera të operacionit.