Ditë e hapur – Nxënës dhe punëdhënës

Ditë e hapur – Nxënës dhe punëdhënës

Më shumë se 100 nxënës të viteve të fundit nga QSHAT “Boro Petrushevski” –  Shkup, morën pjesë në intervista që u realizuan me punëdhënës nga profesioni i makinerisë, elektroteknikës dhe komunikacionit. Nxënësit kishin rastin të dëgjojnë për mundësitë e punësimit dhe profesionet e ndryshme që u nevojiten punëdhënësve. Për shkak të thellimit të bashkëpunimit, shkolla dhe punëdhënësit nënshkruan Memorandum për bashkëpunim.

Duke i mbështetur ngjarjet e këtilla, projekti E4E@mk kontribuon në promovimin e arsimit profesional dhe i afron të rinjtë me punëdhënësit.