Memorandum për bashkëpunim për realizimin e fushatës së përbashkët mediatike

Memorandum për bashkëpunim për realizimin e fushatës së përbashkët mediatike

Përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk), Paladium LLC Shkup përmes projektit të USAID-it Maqedonia e Veriut për zhvillimin e ekosistemit afarist, Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknik, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, kanë për qëllim t’i promovojnë profesionet profesionale dhe arsimin dhe trajnimit profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë drejtim, u nënshkrua Memorandum  për bashkëpunim për zbatimin e fushatës së përbashkët mediatike që është parashikuar të fillojë në vitin 2019 dhe të zgjasë deri në vitin 2020, me mundësi për vazhdim.