Praktikë feriale – përgatitje për pilotim

Praktikë feriale – përgatitje për pilotim

Punëdhënësit dhe arsimtarët e shkollave të mesme profesionale morën pjesë në takimin orientues për pilotim të praktikës feriale . U diskutua për obligimet e pjesëmarrësve dhe u përpiluan plane për praktikë feriale.

E4E@mk vazhdon mbështetjen e arsimit profesional dhe  i afron të rinjtë me punëdhënësit.