Randevu arsimore 2019

Randevu arsimore 2019

Më shumë se 2000 nxënës dhe arsimtarë shoqëroheshin dhe mësonin për njëri-tjetrin në Randevunë e 14-të arsimore në SHMK “Mirko Mileski”, Kërçovë, ku 46 shkolla garonin në 17 kategori. Përmes mbështetjes së ngjarjeve të këtilla, projekti Arsim për Punësim i Maqedonisë së Veriut (E4E@mk) kontribuon në arsimin professional dhe mundëson që të rinjtë të njoftohen me punëdhënësit.