SHPALLJE PËR PUNË – ZËVENDËS UDHËHEQËS I EKIPIT DHE KOORDINATOR PËR ZHVILLIMIN E PORTFOLIIT

SHPALLJE PËR PUNË – ZËVENDËS UDHËHEQËS I EKIPIT DHE KOORDINATOR PËR ZHVILLIMIN E PORTFOLIIT

Helvetas Maqedonia e Veriut punëson Zëvendës Udhëheqës të Ekipit të projektit Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (80%) dhe Koordinator për Zhvillimin e Portofolit Helvetas (20%).

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë një letër që shpreh interesin për vendin e punës dhe një CV të shkurtër në anglisht jo më vonë se data 03 prill 2023, me email në adresën: e4equotations@helvetas.org me referencë MMR-02/23.

Shkarkoni përshkrimin e detajuar të detyrave të punës dhe kualifikimet e nevojshme.

Helvetas Maqedonia e Veriut i lut kandidatët e interesuar të mos paraqiten me telefon. Helvetas do t’i kontaktojë, do t’i thërrasë për intervistë dhe do të informojë vetëm ata kandidatë që do të jenë në listën e ngushtë të kandidatëve.