#SWISSSKILLS 2022 – Kampionati më i madh profesional në Zvicër dhe më gjerë

#SWISSSKILLS 2022 – Kampionati më i madh profesional në Zvicër dhe më gjerë

Photo Credits by #SwissSkills2022

SwissSkills është një kampionat i garave profesionale në Zvicër që u mundëson profesionistëve të rinj të marrin pjesë në garat ndërkombëtare. Ngjarja ndjek tre elementë: (i) promovimi i përsosmërisë në praktikën profesionale, (ii) mundësimi i përvojës së larmishme në profesione, (iii) promovimi i imazhit të punës praktike në Zvicër për të forcuar reputacionin e tyre.

Duke filluar nga viti 1953, kur Zvicra mori pjesë për herë të parë në garat ndërkombëtare për profesione, deri në vitin 2022 kur organizoi spektaklin me titull #SwissSkills2022, ka qenë një rrugëtim i gjatë në promovimin e asaj që është shtylla kurrizore e ekonomisë së Zvicrës – profesioneve profesionale.

Ngjarja është e përplot me përmbajtje emocionuese 5 ditore, ku 1.100 profesionistë konkurrojnë në 85 profesione të ndryshme, duke prezantuar aftësitë e tyre të fituara në kuadër të proceseve të arsimit profesional dhe trajnimit dhe stazhimit, dy rrugë të mirë-projektuara dhe të ekzekutuara për edukimin dhe zhvillimin e karrierës. Si konkursi më i madh për profesionistët e rinj, ai mbledh kampionatet kombëtare nga sektorë të ndryshëm, tërheq turma masive si dhe vëmendje të madhe mediatike dhe hedh dritë mbi, parukierët, muratorët, hotelierët, mekanikët e makinave, furrtarët, projektuesit më të mirë të konstruksioneve metalike, teknikë për mekatronikë, specialistë izolimi, specialistë ajri, muratorë dhe shumë të tjerë. Ngjarja jo vetëm që promovon profesionet, por gjithashtu motivon fëmijët që të ndjekin kampionët dhe të ndjekin gjurmët e tyre përmes arsimit dual.

Broshura për profesione të ndryshme dhe udhëzime për karrierë për vizitorët e rinj

SwissSkills gjithashtu u mundëson në orët dhe familjeve të zbulojnë shumëllojshmërinë e të gjitha profesioneve duke shfaqur 150 profesione dhe provimin e tyre në vendin e ngjarjes. Me zell, pasion dhe krenari në profesionin e tyre, më shumë se 1000 pjesëmarrës garojnë në 85 gara për të treguar se kush është më i miri në Zvicër. Përveç institucioneve dhe ngjarjeve të tjera të arsimit profesional, SwissSkills kryesisht tërheq emocionet dhe thekson veçantinë e sistemit të arsimit profesional dual dhe perspektivat e karrierës për stazhim në Zvicër përmes partnerit të saj mediatik Ringje, duke arritur një numër edhe më mbresëlënës të audiencave televizive, duke i atribuar popullaritetit të gjerë kësaj ngjarje.

Interesim i madh nga të rinjtë – klasat e shkollës fillore gjatë vizitës dhe duke u interesuar për teknologjitë e avancuara

Vetëm dita e parë e #SwissSkills2022 arriti pothuajse 25.000 vizitorë, duke zbuluar nga dora e parë diversitetin e profesioneve zvicerane, ndërsa në ditën e 4-t, me një ceremoni të mrekullueshme për ndarjen e medaljeve, eventi shpërbleu rreth 250 fitues, duke shfaqur përsosmërinë e krijuar nga sistemi zviceran i APT-së.

Maqedonia e Veriut është gjithashtu në rrugën e saj të mirë për zbatimin e modelit të përshtatur dual në APT, i cili në vitin 2022 ofroi më shumë se 220 orë mësimi dhe trajnimi profesional dual për mbi 3000 studentë, të gjitha të mbështetura nga një angazhim premtues i sektorit privat të 500+ kompanive, duke paraqitur mundësi për trajnim praktik të studentëve. Ajo që është e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut është të vazhdojë të avancojë APT-në e saj të duale si sistem dhe të vazhdojë të aplikojë praktika që funksionojnë për ekonominë dhe janë të qëndrueshme në afat të gjatë. Ngjarja SwissSkills është një frymëzim i madh për atë që Maqedonia e Veriut mund të mendojë dhe të bëjë në drejtim të promovimit të arsimit profesional dhe trajnimit dhe zhvillimit të aftësive profesionale, me përfshirje thelbësore të sektorit privat dhe mbështetje të zgjeruar nga të gjitha mediat në vend.

Një grup gazetarësh maqedonas patën mundësinë të vizitojnë SwissSkills2022 përmes projektit “Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut” https://www.e4e.mk/  program i qeverisë zvicerane që mbështet reformat në arsimin profesional dhe trajnimit në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i vizitës i disa mediave ishte (i) të dëshmonte dhe të raportonte për përfshirjen e të gjithë aktorëve privatë dhe publikë që mbështesin organizimin e SwissSkills2022 përmes artikujve gazetareskë, videove dhe përmbajtjeve fotografike (ii) për të kapur profesionet, konkurrencën dhe interesin e lartë të publikut, dhe (iii) të identifikojë fokusin e medias zvicerane në ngjarjen SwissSkills dhe në arsimin profesional dhe trajnimin në përgjithësi.

Në mesin e kampionëve SwissSkills2022, gazetarët maqedonas shfrytëzuan rastin të intervistojnë Filip Jovanov, i cili fitoi një medalje bronzi në projektimin e instalimeve ujore. Filipi i ri, i lindur në Zvicër me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ishte një nga 1.100 garuesit që prezantuan aftësitë e tyre të fituara në arsimin e dual zviceran. Për gazetarët nga Maqedonia e Veriut të pranishëm në këtë ngjarje, Jovanov shpjegoi se pas përfundimit të tre viteve të shkollimit dhe trajnimit të pasuar nga dy vjet të kaluara në punë, ai vendosi të vazhdojë karrierën e tij si projektues i instalimeve të ujit. Në kategorinë e tij SwissSkills, Filipi u tregua një nga më të mirët, duke qëndruar me krenari në podium.

Filip Jovanov – medalje bronzi për projektimin për instalime të ujit (djathtas)

Ndërsa qeveria zvicerane vazhdon të mbështesë Maqedoninë e Veriut në përpjekjet e saj për të reformuar dhe përmirësuar sistemin e arsimit profesional dhe trajnimit, i gjithë procesi gjithashtu duhet të përmirësohet nga të gjitha mediat (TV dhe online) dhe më shpesh të shpërndajë informacione rreth ndryshimeve të rëndësishme që zhvillohen në sistemin arsimor si stazhimi, angazhimi i sektorit privat në sektorin e arsimit profesional dhe trajnimit, ekzistenca e mentorëve në kompani, mundësitë e trajnimit të të rinjve dhe iniciativat për punësim dhe tema të ngjashme me rëndësi të jashtëzakonshme për gjeneratat aktuale dhe të ardhshme të Maqedonisë së Veriut.