Thirrje për aplikime

Thirrje për aplikime

Projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut E4E@mk shpall thirrjen e tretë për aplikime për vitin 2019 në kuadër të Fondit të Mundësive. Qëllimi kryesor i Fondit të Mundësive është të mbështesë ofruesit e trajnimeve, kompanitë dhe personat tjerë juridikë në drejtim të ofrimit të trajnimeve të orientuara kah tregu dhe të qëndrueshme për zhvillim të aftësive profesionale.
Më shumë informata mund të gjeni në vegëzën në vijim:
https://www.e4e.mk/sq/thirrjen-e-trete-per-te-aplikuar-per-fondin-e-mundesive-2019/