Thirrja e Tretë për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019

Qëllimi i Fondit të Mundësive është të mbështesë ofruesit e trajnimeve në drejtim të ofrimit të trajnimeve të orientuara kah tregu dhe të qëndrueshme, të cilat shpien drejt punësimit të menjëhershëm (maksimum 3 muaj pas përfundimit të trajnimit) të një pjese të konsiderueshme të personave të trajnuar. Sektorët e mbuluar: (1) Hotelieria; (2) Shëndetsia dhe … Vazhdoni me leximin e Thirrja e Tretë për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019