VIDEO

#SwissSkills2022 - Kampionati më i madh profesional në Zvicër

Video reportazh në “360 Gradë” në lidhje me atë pse arsimimi profesional dhe trajnimi praktik në kompani janë të rëndësishëm, pse sektori privat duhet të përfshihet në procesin arsimor dhe në çfarë fokusohen të rinjtë nga vendet e përparuara evropiane.

Vlerësim i njohurive dhe aftësive profesionale të fituara përmes mësimit informal dhe joformal

Video storje në lidhje me procesin e vlerësimit të njohurive dhe aftësive profesionale të realizuara në bashkëpunim me Qendrën për Arsimimin e të Rriturve dhe SMQSH “Llazar Tanev” Shkup.

Kuzhinier - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Kuzhinier).

Bukëpjekës - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Bukëpjekës).

Instalues gazi - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Instalues gazi).

Аşçı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberiiçin tanıtım videosu (Aşçı).

Fırıncı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberi çin tanıtım videosu.videosu (Fırıncı).

Doğalgaz Tesisatçısı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberi için tanıtım videosu (Doğalgaz tesisatçısı).

Inicijativë e diasporës për personat me aftësi të kufizuara

Mbështetje e diasporës për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe përvetësim të aftësive për punësim, me mbështetje nga projekti E4E@мк.

Fondi i mundësive – K.A.K

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i djalit të ri Bllagojçe Ivanovski në hotelin “Bistra” – Mavrovë.

Fondi i mundësive - CEPAK

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i parë i vajzës së re Ivana Andonova  Insta Kafe.

Fondi i mundësive - Umbrella

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – punësim i parë i Zhivko Kostovski nga Shkupi.

Fondi i mundësive - Rontis

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i parë i vajzës së re Lindita Jashari në Rontis, Veles.

Garancë për të Rinj

Video promovuese për Garancën për të Rinj – 2019, rezultatet e arritura dhe mundësitë për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 1.

Informacione për institucionet dhe kompanitë për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicra si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 2.

Informacione për nxënës dhe prindër për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër si model për si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kartela Evropiane Rinore

Video për promovimin e Kartelës Evropiane Rinore dhe mundësive që i ofron për të rinjtë e moshës 15 deri më 29 vjet.

Ofrues të suksesshëm të trajnimeve për shkathtësi profesionale 2018

Trajnime të zbatuara me sukses në Akademinë Leontiq për përvetësimin e shkathtësive profesionale nga ana e të rinjëve.

Hapja zyrtare e projektit E4E@mk

Sektorë, partnerë kyç dhe rezultate të pritura prej projektit Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut.