Трет повик за апликации за Фондот за можности 2019

Целта на Фондот за можности е да ги поддржи понудувачите на обуки во насока на обезбедување на пазарно-ориентирани и одржливи понуди, кои водат кон задолжително вработување на учесниците во обуката (најдоцна 3 месеци по завршување на обуката). Опфатени сектори: (1) Угостителство; (2) Здравство и социјална грижа; (3) Лични услуги; (4) Земјоделие; (5) Прехранбена технологија; (6) … Продолжи со читање Трет повик за апликации за Фондот за можности 2019