Управен одбор

Задачата на управниот одбор е да дава мислење за стратешки и политички прашања, како и да ги разгледува и дискутира извештаите за напредок и годишниот план за работа и на тој начин да обезбеди усогласеност на проектот со релевантните национални стратегии, политики и законодавство.

Членовите на управниот одбор се претставници од следниве институции организации:

 1. Министерство за образование и наука
 2. Министерство за труд и социјална политика
 3. Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
  задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и инвестици
 4. Министерство за економија
 5. Стопанска комора на Македонија
 6. Стопанска комора на северо-западна Македонија
 7. Национален младински совет
 8. Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија
Дополнителни членови:
 1. Делегација на Европската Унија во Северна Македонија
 2. Германска развојна банка (КфВ)
 3. Младински образовен форум (МОФ)