ВЕСТИ

Современи дидактички материјали за квалитетно стручно образование

Наставници, претставници на бизнис секторот и меѓународни експерти, со здружени сили работеа на подобрување на квалитетот на стручното образование преку развој на дидактички материјали. За

Прочитајте повеќе »

Дуалното образование се проширува и во високообразовните институции

Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип започна иницијатива со која концептот за интегрирана практична настава од средните училишта ќе се пренесе и во

Прочитајте повеќе »

Колективна визија на македонските индустрии: 18 компании склучија партнерство за развој на кадрите

Кавадарци, 21.09.2023 – M6 Едукативниот центар и швајцарскиот проект „Образование за вработување – Е4Е“ на 20 септември 2023 година, на настан во Кавадарци, го најавија

Прочитајте повеќе »

„Успешноста на факултетите треба да се мери по бројот и по брзата вработливост на студентите“

„Денес правиме исчекор за да го подобриме квалитетот на практичната настава во компаниите во склоп на студиите на Земјоделскиот факултет во Штип. Преку овие промени

Прочитајте повеќе »

Земјоделски остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани

Во рамки на проектот „Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани”, околу 20-тина млади учесници имаа можност да учествуваат во искористивање на

Прочитајте повеќе »

Од национално на локално ниво – трансфер на социјалниот дијалог и кампања – “Учи паметно, работи стручно“

Стапката на невработеност кај младите во Република Северна Македонија е висока, додека од друга страна на компаниите им недостасуваат квалификувани работници. Домашните и странските компании

Прочитајте повеќе »

Втора фаза од реформите за унапредување на системот за развој на стручни вештини – Е4Е@мк

Подобрувањето на квалитетот на стручното образование и обука во Република Северна Македонија преку дополнително проширување на концептот на учење преку работа во компании ќе биде

Прочитајте повеќе »

Работни средби за трансфер на „Учи паметно работи стручно“ на локално ниво

Преку работилници за трансфер на „Учи паметно работи стручно“ на локално ниво, општините од Република Северна Македонија ги превземаат следните чекори за унапредување на дуалниот

Прочитајте повеќе »

#SWISSSKILLS 2022 – Најголемиот шампионат на професии во Швајцарија и пошироко

Photo Credits by #SwissSkills2022 SwissSkills е натпреварувачки шампионат за професии во Швајцарија што им овозможува на младите професионалци да учествуваат на меѓународни натпревари. Настанот ги

Прочитајте повеќе »

Пристап до мерките за вработување и намалување на младинската невработеност

Потреба од измени во законската регулатива за подобри образовни политики Клубот за младински прашања и политики на Собранието на Република Северна Македонија ја реализираше средбата

Прочитајте повеќе »